HARMONY 80 Sport Yacht

£2,375,000.00

Model Year: 2014
Tax Status: Paid
Ref No: #75412

Description

“HARMONY” สามารถรองรับได้ถึง 8 ท่านใน 4 Cabins พร้อม Cabin Crew Cabin เพิ่มเติมสำหรับ 2 ห้องนอน Master Stateroom ขนาดกว้างขวางตั้งอยู่กลางลำธารพร้อมห้องน้ำในตัว

และพื้นที่โต๊ะเครื่องแป้ง มีวีไอพีวีทเทิลวีทขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัว + 2 Twin Guest Cabins, Twin Cabin ไปทางกราบขวาและ Pullman Bunk Cabin เข้ากับท่าเรือ

Cabin Crew Cabin สำหรับ 2 ลำอยู่ทางท้ายเรือพร้อม Cabins 2 ช่องแยกต่างหาก